Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (03.05.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
BAŞKANLIK KARARNAMESİ
–– Mükemmellik Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (KHK: 145)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Cezanın Kaldırılmasına İlişkin Kararlar (Karar sayısı: 7216, 7217, 7218, 7219)
–– Şokla Zarar Görmüş İllerde Deniz ve İçsularda Balıkçıların Balıkçılığının Desteklenmesine Dair Karar (Karar No: 7220)
–– Sarsıntıdan Zarar Gören Su Ürünleri Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Desteklenmesine Dair Karar (Karar sayısı: 7221)
–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Üretilen Bazı Mal ve Hizmetlerden Bedelsiz veya İndirimli Fiyatlardan Faydalanacak Olanların Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar No: 7222)
–– 2023 Yılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7223)
RANDEVU KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Verilen Atama Kararları (Karar: 2023/257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264)
DÜZENLEME
–– Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLETİŞİM
–– Türk Beslenme Kodeksi Zeytinyağı ve Zeytinyağı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/26) (No: 2023/26)
–– İhracat Kayıtlı Eşya Bildiriminde Değişiklik Yapılmasına Dair Duyuru (Tebliğ No: İhracat 2006/7) (İhracat: 2023/7)
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 tarihli kararı ve 2021/30753 sayılı başvuru
–– Anayasa Mahkemesinin 26/1/2023 tarihli ve 2021/32082 başvuru numaralı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/2/2023 tarihli kararı ve 2021/30714 sayılı başvuru
–– Anayasa Mahkemesinin 11/1/2023 tarihli kararı ve 2019/39236 sayılı başvuru
–– Anayasa Mahkemesinin 12/1/2023 tarihli ve 2020/2316 başvuru numaralı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2023 tarihli ve 2020/1066 başvuru numaralı kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 1/3/2023 tarihli kararı ve 2017/26835 sayılı başvuru
–– Anayasa Mahkemesinin 2/3/2023 tarihli kararı ve 2019/19455 sayılı başvuru
YARGI KARARI
–– Yargıtay 3. Hukuk Dairesine İlişkin Karar
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
b – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

guzelyurthaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu